Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Szeran IT Partner Comarch

Usprawniamy organizację IT w Firmie

5 KROKÓW, które pozwolą Ci usprawnić swój biznes i uczynić go  lekkim, przewidywalnym i rozwojowym

  • ZROZUMIENIE IT,
  • ANALIZA IT
  • ZAPLANOWANIE
  • ZORGANIZOWANIE IT
  • ZARZĄDZANIE IT

Zarządzanie zasobami IT to systematyczny proces aktywnego użytkowania, modernizacji, odtwarzania i likwidacji zasobów z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa. Proces zarządzania zasobami informatycznymi powinien uwzględniać cele strategiczne organizacji, a jednocześnie być efektywny pod względem technicznym, biznesowym i ekonomicznym.

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Oprogramowaniem

Integralność i uczciwość

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami IT mamy pewność, że firma korzysta z oryginalnego oprogramowania oraz płaci za wszystkie używane programy. Efektywnie funkcjonujące polityki zarządzania oprogramowaniem eliminują ryzyko na wypadek kontroli legalności i zapewniają spokojny sen zarządu oraz prestiżowy wizerunek firmy.

Wyeliminowanie zagrożeń w procesie przekształceń własnościowych, fuzji przedsiębiorstw

Szczegółowa inwentaryzacja komputerów oraz zainstalowanego na nim oprogramowania pozwala zweryfikować rzeczywistą wartość firmy, identyfikacja oprogramowania i wiedza o stanie legalności oprogramowania potwierdzona certyfikatami daje poczucie komfortu osobom zarządzającym, pracownikom firmy, jak i jej udziałowcom.

Oszczędności finansowe

Dobre zarządzanie oprogramowaniem pozwala określić, które programy są w organizacji potrzebne, a które zbyteczne. Można również korzystać ze zniżek związanych z licencjami wielostanowiskowymi, oferowanymi przez wielu producentów programów.

Nadążanie za zmianami technologicznymi

Zarządzanie oprogramowaniem umożliwi w firmie rozpoznanie potrzeb związanych z programami i uniknięcie korzystania z przestarzałych rozwiązań, a także zapewni wdrażanie właściwych technologii, co pozwoli uzyskać przewagę nad konkurencją.

Unikanie problemów z komunikacją i przesyłem danych

W firmach, w których zaopatrywano się w technologię bez żadnej kontroli, może wystąpić wiele platform i wiele wersji programów. Zarządzanie oprogramowaniem może pomóc zidentyfikować i rozwiązać tego rodzaju problemy, zwiększając tym samym wydajność i organizację pracy.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Nielicencjonowane oprogramowanie może zawierać wirusy, które uszkadzają zarówno pojedyncze komputery jak i całe sieci. Upewnienie się, że firma korzysta jedynie z oryginalnego oprogramowania, pozwala uniknąć tego rodzaju ryzyka.

Proces opracowywania strategii informatyzacji składa się z czterech etapów:
  • Określenie założeń strategicznych systemu informatycznego
  • Określenie obszarów informatyzacji, poprzez analizę procesów biznesowych
  • Określenie potrzeb informacyjnych
  • Określenie koncepcji systemu informatycznego
Ewolucja zapewnia kontrolowany rozwój systemów informatycznych bez negatywnego wpływu na bieżące działanie firmy, dlatego też nasi Klienci bardzo chętnie powierzają nam zadania z zakresu audytu istniejących systemów oraz doradztwo z zakresu strategii ich rozwoju. Dzięki naszej wiedzy i ogromnemu doświadczeniu, zdobytemu przy realizacji ogromnej  ilości projektów – jesteśmy w stanie uczestniczyć w najbardziej wymagających pracach.
Decydujące znaczenie w doborze systemu informatycznego i jego dostawcy mają indywidualne potrzeby informacyjne każdego przedsiębiorstwa. Dobór systemów informatycznych i ich dostawców musi być każdorazowo dostosowany do specyfiki danej organizacji i problemów, jakie muszą zostać rozwiązane. Należy pamiętać, że sam system nie przyniesie spodziewanych korzyści, jeżeli jego wdrożeniu nie będą towarzyszyły zmiany organizacyjne, a system nie zostanie prawidłowo zaimplementowany i we właściwy sposób użytkowany.