Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Business Intelligence

Comarch MyPoint BI cz.4

Dzięki narzędziu Comarch MyPoint sprawdzisz jak efektywnie realizowane są procesy w Twojej firmie, w ramach korzystania z systemów Comarch ERP.

Produkt dostępny w wersji chmurowej. Zawsze aktualny i zgodny z przepisami. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu.

Ocena produktywności

Comarch MyPoint to narzędzie analityczne, oferujące szybką i przejrzystą weryfikacje pracy użytkowników korzystających z systemu Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL, w przypadku jednego i drugiego systemu ERP musi to być co najmniej wersja 2020. Rozwiązanie MyPoint umożliwia wizualizację danych, pochodzących z dwóch kluczowych obszarów: statystyk wystawianych dokumentów oraz wyników pracy użytkownika.

Comarch MyPoint to narzędzie wizualizacji, które za pomocą 3 poniższych pulpitów menadżera prezentuje obszary analityczne takie jak:

Moja praca

Zestawienie prezentujące w przystępny, graficzny sposób, dane liczbowe opisujące pracę zalogowanego operatora, w danym okresie czasu. Pracownik może w ten sposób kontrolowaćwłasną efektywność pracy.

Z kolei możliwość weryfikacji czasu pracy i operacji na dokumentach w danym obszarze, pozwala na zaobserwowanie gdzie występują tzw. wąskie gardła, czyli z jakim typem dokumentów pracownik ma największe trudności.

Statystyki dokumentów

Zbiorcze wyniki efektywności, prezentujące  jak sprawnie realizowane są procesy w kontekście dokumentów. Pozwalają na weryfikacje wydajności pracy w poszczególnych obszarach takich jak:

  • Handel,
  • Kadry,
  • Księgowość,
  • Magazyn,
  • Płatności,
  • Rejestr VAT,
  • Środki Trwałe.

Czytelny wykres przedstawia, na których obszarach operacje na dokumentach zajmują najwięcej czasu. Zestawienie zawiera również porównanie wydajności w stosunku do okresu poprzedniego. Pozwala to na monitorowanie trendu i szybkie dostrzeżenie ewentualnych spadków wydajności.

Praca użytkowników

Pulpit menadżera pozwalający na weryfikacje i monitorowanie wyników pracy poszczególnych użytkowników Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. Funkcjonalność pozwala na monitorowanie czasu pracy w systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności operatorów.

Zestawienie dostarcza przejrzystą informację w których przedziałach godzinowych wydajność pracy jest najwyższa. Dzięki możliwości wyboru różnych operatorów, pulpit umożliwia sprawdzenie czy w trakcie zalogowania w systemie Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL, pracownik podejmuje operacje wystawienia lub modyfikacji dokumentów.

Zapraszamy po Cennik i zakup Comarch MyPoint