Comarch HRM

4 postów

Comarch Optima HRM

Nowa wersja Comarch HRM 2022.0.1.

Nowości Comarch HRM Dodaliśmy obsługę elektronicznej dokumentacji pracowniczej (e-Teczki) prowadzonej w bazie kadrowo-płacowej systemu Comarch ERP. Rozbudowaliśmy kontrolę naruszeń reguł Kodeksu Pracy w planie/ czasie pracy. Wprowadziliśmy liczne zmiany ergonomiczne na grafiku urlopowym. Udostępniliśmy limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników z niepełnosprawnością oraz powiązane z nim nieobecności. Przygotowaliśmy także filmy instruktażowe, który szczegółowo prezentują obsługę e-Teczki oraz kontrolę naruszeń pracy zmiany na […]

Aktualizacja Comarch HRM

Nowa wersja Comarch HRM 2021.5.1

Nowości Comarch HRM 2021.5.1, które zasługują na szczególną uwagę: Wprowadzono liczne zmiany na planie i czasie pracy: na planie pracy dodano informację o normie kodeksowej w danym okresie rozliczeniowym, informacja o normie, czasie zaplanowanym i przepracowanym jest prezentowana dla całego okresu rozliczeniowego jak i danego miesiąca, dodano podsumowanie ilości pracowników pracujących […]

Szeran IT

Aplikacja dla Kadr – Comarch HRM (Human Resources Management)

Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resources Management) zarządzanie pracownikami w Twojej firmie może stać się efektywniejsze. W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem i planem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników. Efektywne zarządzanie pracą Dobra […]