HR w Małej Firmie

2 postów

Biuro Rachunkowe

KONGRES Jak prowadzić nowoczesne Biuro Rachunkowe

O wydarzeniu Poprzedni jak i obecny rok dostarczyły nam wielu zmian zarówno w codziennym życiu, jak też w zakresie obowiązujących przepisów. Zmiany legislacyjne i nieustająca cyfryzacja w raportowaniu danych wymagają od księgowych ustawicznego kształcenia i uczenia się. Zwiększające się obowiązki czynią z księgowego już nie tylko usługodawcę, ale wręcz partnera i doradcę biznesowego. Bezpłatny Kongres „Jak prowadzić nowoczesne biuro rachunkowe” to szansa, aby wspólnie porozmawiać o wyzwaniach biur rachunkowych oraz poznać […]

HR w małej Firmie

Zasoby Ludzkie w małej firmie

Zasoby ludzkie, HR (human resources) – to pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem […]