Profilowanie RMP

3 postów

Wewnętrzne Motywatory

Wewnętrzne Motywatory

Wewnętrzne Motywatory to 16 obszarów, w których zawarta jest cała motywacja człowieka Motywatory są uniwersalne, każdy je ma, ale dla każdego przybierają inne wartości, które są zależne od genów oraz doświadczeń wyniesionych z życia. Istnieją miliony możliwych kombinacji różnych wartości przypisanych poszczególnym motywatorom. Każdy z nas ma ich unikalną kombinację •••  o […]

Kwestionariusz RMP®

Dotychczas naukowcy odpowiadali na pytanie: „Co motywuje ludzi?” obserwując prymitywne plemiona czy też badając nieświadomy umysł. Dopiero Steven Reiss i jego współpracownicy zaczęli na dużą skalę prowadzić międzykulturowe, naukowe badania, zadając ludziom pytania o to co ich motywuje. Badaniom zostało poddanych ponad 80 000 osób z czterech kontynentów, a ich wyniki […]

Human&Business

RMP – Nauka w służbie biznesu

Nauka w służbie biznesu – to pierwszy z serii artykułów na temat dodatkowych „narzędzi” w biznesie, które wspierają szefów, menedżerów i HRy, szczególnie w czasach cyfrowej transformacji. RMP – Metodologia Reiss Motivation Profile® to solidne narzędzie badawcze, pozwala jak na dłoni zobaczyć ewolucyjne potrzeby i wartości ludzi, oraz co i […]