Zarządzanie w firmie

4 postów

Szeran IT Partner Comarch

Mentalność Założyciela cz.4 – Badania nad sukcesami i kryzysami

Odcinek 4 w kontynuacji serii na temat Mentalności założyciela „Spośród firm, które od dekady cieszą się stabilnym i wysokim wzrostem (mniej więcej jedna firma na dziesięć), blisko dwie na trzy są kierowane zgodnie z mentalnością założyciela. Te liczby naprawdę dają do myślenia. Niestety, rosnąc, firmy często tracą mentalność założyciela. Dążenie […]

Szeran IT Partner Comarch

Wspieranie decyzji biznesowych BI – cz.1

Wspieranie decyzji biznesowych dzięki Business Intelligence (BI) BI najczęściej jest rozumiane jako analityka biznesowa czy controlling. Jego zadaniem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w firmach, co w efekcie pozwala na znacznie efektywniejsze planowanie i zarządzanie oraz zapewnienie pełnego wglądu w sytuację firmy. Rozwiązania Business Intelligence są zarówno integralną częścią systemów Comarch ERP, jak również […]

Mentalność założyciela jako klucz do rozwoju? cz.3

Dziś trzeci artykuł jako kontynuacja  w kategorii Zarządzanie w Firmie, oparty na badaniach Chris Zook, James Allen  „Bez względu na liczne różnice większość firm, którym udaje się osiągnąć trwały wzrost, łączy wspólny zbiór zachowań i nastawień motywacyjnych wywodzących się od odważnego, ambitnego założyciela, który na samym początku dokonał właściwego wyboru. […]