Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Szeran IT Partner Comarch

Nowy JPK VAT oraz Oznaczanie grup towarowych (GTU)

Nowy JPK VAT

Nowe struktury JPK_V7 umożliwią podatnikom jednoczesne złożenie części deklaratywnej (wcześniej deklaracji VAT-7) oraz części ewidencyjnej (wcześniej JPK_VAT) w jednym pliku:

  • JPK_V7(M) będzie służyć do miesięcznej ewidencji dokumentów VAT oraz rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne
  • JPK_V7(K) będzie służyć do również do miesięcznej ewidencji dokumentów VAT lecz w tym przypadku rozliczenie VAT odbędzie się co kwartał

Nawiązując do powyższego: w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą oni składali tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7K, a po upływie trzeciego miesiąca – część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz część deklaratywną rozliczającą podatek VAT za cały kwartał.

JPK_V7 będzie zawierał zatem komplet informacji, m.in.: dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży oraz informacji na temat zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

Zapytaj 

Oznaczanie grup towarowych (GTU)

Wprowadzenie nowej struktury JPK ma być uproszczeniem dla przedsiębiorców. Jednak nowa struktura wiąże się także ze zmianami takimi jak obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych.  Choć pierwsza wysyłka nowego pliku JPK odbędzie się końcem listopada to już od 1. października wprowadzane dokumenty powinny być właściwie ocechowane aby generowane pliki JPK_V7 miały komplet danych. Wśród grup wymieniono czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Kody w strukturze JPK V7

Nowe wymagane informacje dotyczące grup towarowych i usług oznaczono symbolem GTU wraz z numerem od 1 do 13. Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Innymi wymaganymi informacjami które muszą się znaleźć w pliku JPK są kod kraju kontrahenta, procedura sprzedaży i zakupy oraz typ dokumentu.

Zapytaj