Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Szeran IT Comarch Partner

100 % polska Chmura dla Firm cz.3

Co to właściwie jest chmura?

Chmura (chmura obliczeniowa lub z ang. cloud computing) to sposób dostarczania i licencjonowania zasobów informatycznych

 • serwerów,
 • baz danych,
 • sieci,
 • usług
 • aplikacji

– za pośrednictwem sieci Internet.

W Chmurze – programy, aplikacje i dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach firm, świadczących usługi chmurowe, a nie na lokalnych dyskach i komputerach klienta.

Nie są więc konieczne wydatki związane z zakupem i utrzymaniem własnej infrastruktury oraz z innymi kosztami stałymi, co prowadzi do zmniejszenia nakładów na IT w firmie oraz umożliwia optymalizację kosztów.

Jakie są rodzaje chmury obliczeniowej?

Chmura publiczna  – public cloud

 • Najbardziej rozpowszechniony sposób zastosowania chmury obliczeniowej.
 • Pozwala firmom na szybkie wdrożenie oraz na znaczne ograniczenie kosztów.
 • Oszczędności są możliwe ponieważ cała infrastruktura informatyczna: serwery, oprogramowania, licencje itd. obsługuje i udostępnia dostawca chmury,
 • Opłaty dotyczą jedynie faktycznie zużytych i wykorzystywanych zasobów.
 • Usługa oferowana przez dostawców za pośrednictwem publicznej sieci internetowej – co umożliwia dostęp dla każdego, kto chce zakupić i korzystać z usług public cloud.

  Przykładem chmury publicznej w Comarch jest Chmura Standard >

Chmura prywatna – private cloud

 • Model chmury prywatnej, w przeciwieństwie do publicznej, oferuje zasoby obliczeniowe wykorzystywane jedynie przez  jedną firmę lub organizację.
 • Cała infrastruktura udostępniania jest za pomocą Internetu lub prywatnej sieci.
 • Rozwiązanie private cloud tak jak chmura publiczna umożliwia szybkie wdrożenie i wysoką skalowalność zasobów,
 • Daje organizacji jeszcze większą kontrolę nad całym środowiskiem.
 • W tym wariancie to wewnętrzny dział informatyczny firmy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą informatyczną chmury prywatnej.
 • Decydując się na tę opcję należy wziąć pod uwagę koszty, które generowane są przy tradycyjnych centrach danych, związane z utrzymaniem personelu IT, zarządzaniem i konserwacją zasobów.

  Przykładem chmury prywatnej w Comarch jest Chmura Enterprise >