Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
HR w małej Firmie

Zasoby Ludzkie w małej firmie

Zasoby ludzkieHR (human resources) – to pojęcie mające dwojakie znaczenie.

  1. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji.
  2. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).

Standardowo, działy HR, prowadzą działania:

  • administracyjne (kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników w zakresie umów o pracę, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz rozliczanie (urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki), sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczanie wynagrodzeń, realizacja innych obowiązków (w Polsce zgłoszeń do ZUS, urzędu skarbowego, GUS, PFRON),
  • partnerskie – coraz częściej stają się aktywnym partnerem zarządów oraz kadry zarządzającej, wpływając na strategię przedsiębiorstwa (zwłaszcza tam, gdzie zasoby ludzkie decydują o przewadze konkurencyjnej).

Pocztowski (2008) zwraca uwagę, że „ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, czyli ogółem cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają pełnienie różnych ról w organizacji”. Ludzie, zatem dysponują poniższymi cechami, tj.:

  • wiedza,
  • zdolność,
  • umiejętność,
  • zdrowie,
  • postawy,
  • wartość oraz motywacja.

Skoro pracownicy są najcenniejszym zasobem, który umożliwia wzrost konkurencyjności firmy dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej. To wiąże się z troską kierownictwa o podwładnych oraz z ich odpowiedzialnością związaną z selekcją, szkoleniem i rozwojem pracowników. Nie ulega wątpliwości, że zgromadzona wiedza umożliwia wzrost efektowności przedsiębiorstwa, a tym samym zdobycie przewagi ekonomicznej.

Kilkanaście lat temu koncentrowano się w szczególności nad produkcją, marketingiem oraz pozyskiwaniem klientów. Dopiero od niedawna aspekty zarządzania zasobami ludzkimi zajęły pierwsze miejsce rozważań przedstawicieli przedsiębiorstw. Wyróżnia się wiele definicji pojęcia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Mimo różnorodności powstałych definicji ZZL wszystkie są zgodne, że najważniejszym czynnikiem jest kapitał ludzki.

Zdarza się, że dział HR uznawany jest za niepotrzebny, jednak jeśli poznamy zakres jego działania, jasnym staje się, że tak naprawdę w każdej firmie specjaliści z tej dziedziny są niezbędni.

Warto również wspomnieć, że często, w mniejszych firmach, wszystkie wymienione obowiązki nierzadko należą tylko do jednej osoby. Z kolei tam, gdzie dział ten jest rozbudowany, zazwyczaj znaleźć można osoby specjalizujące się w danych zadaniach, na przykład rekrutacji, szkoleniach, umowach itp.

Trudno powiedzieć, który system jest lepszy, z pewnością zatrudnianie wielu specjalistów w małej firmie mija się z celem i jest niepotrzebne. W przypadku niewielkiej liczby pracowników z pewnością jedna osoba jest w stanie sobie ze wszystkim poradzić.

 

cdn.