Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Szeran IT Partner Comarch

Czy Twoja organizacja ma Mentalność Założyciela? Cz.6

Kolejna Część 6 Mentalność Założyciela

Nie ma znaczenia, jeśli od założenia waszej firmy upłynęły już sporo czasu.

„Praktycznie każda firma, na każdym etapie rozwoju, może skorzystać na przyjęciu nastawień i zachowań składających się na mentalność założyciela.

Młode organizacje muszą zbudować mentalność założyciela; starsze odkryć ją na nowo, a może nawet ją przedefiniować.

Na pierwszy rzut oka te trzy cechy mentalności założyciela mogą się wydać czymś oczywistym i podstawowym. Okazuje się jednak, że są zaskakująco trudne do utrzymania wraz z rozwojem firmy.

W pewnym momencie rośnie proces skomplikowania działań, czego beneficjentami są mistrzowie prowadzenia wewnętrznych polityk i procesów; władza przesuwa się z obsługi klienta do centrali, ulegając koncentracji; wygrywa biurokracja.

W ten sposób stopniowo firmy tracą wewnętrznie mentalność założyciela, przez co na zewnątrz także zaczynają odchodzić od właściwego kursu i dryfują w stronę niepowodzenia.

W jakim stopniu Twoja firma zachowuje cechy mentalności założyciela? Aby się tego dowiedzieć, wypełnij poniższą krótką ankietę:

Czy twoja organizacja ma mentalność założyciela?

Firma cechuje się mentalnością założyciela, gdy jej pracownicy żyją i oddychają zasadami oraz podejściem typowym dla wielkich założycieli.

Ankieta diagnostyczna

Bada poziom mentalności założyciela, Founder’s Mentality®, jest pierwszym krokiem w procesie zrozumienia, czy wasza organizacja w miarę rozwoju naprawdę zachowuje mentalność założyciela, oraz poznania największych wewnętrznych przeszkód w tym obszarze.

Pełna, bardziej szczegółowa wersja tego narzędzia, która pozwala respondentom poznać swój wynik w rozbiciu na poszczególne atrybuty mentalności założyciela, znajduje się na stronie internetowej www.foundersmentality.com.

Zastanów się nad poszczególnymi stwierdzeniami i oceń siebie lub swoją organizację na skali 1–5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, natomiast 5 – „zdecydowanie tak”.

Buntowniczość

Odważna misja

 • Wiemy dokładnie, jaka jest odpowiedź na pytanie o „wielkie dlaczego” – wiemy, jaki jest wyjątkowy powód, dla którego jesteśmy w tym biznesie.
 • Uważam, że nasza misja ma osobisty, energetyzujący i inspirujący wpływ na wszystkich wokół mnie.

Niepokorność

 • Nasza organizacja koncentruje się na jednej lub dwóch wyjątkowych cechach, które stanowią o naszej dyferencjacji na rynku.
 • Dysponujemy powtarzalnym modelem wzrostu, który pozwoli nam zdobyć lub utrzymać pozycję lidera rynku.

Nieograniczone horyzonty

 • Nasze inwestycje i decyzje budżetowe koncentrują się na długiej perspektywie; wyniki kwartalne naprawdę mają drugorzędne znaczenie.
 • Nie boimy się zawirowań, eksperymentując i budując modele biznesowe wyprzedzające działania naszych konkurentów.

Obsesja na punkcie OBSŁUGI KLIENTA

Nieustanne eksperymentowanie

 • Prowadzimy wiele innowacji i eksperymentów na naszym polu; to jest źródłem naszej wiedzy i przewagi konkurencyjnej.
 • Mamy skuteczny proces przekazywania informacji zwrotnej, który pomaga nam zrozumieć, co się sprawdza w praktyce, i szybko podejmować niezbędne działania naprawcze

Oddanie decyzyjności w ręce pracowników obsługi klienta

 • Jesteśmy najchętniej wybieranym przez najlepszych pracowników pracodawcą w naszej branży.
 • Pracowników obsługi klienta traktujemy jak bohaterów naszej firmy i robimy wszystko, co w naszej mocy, by ich wesprzeć.

Wspieranie klienta

 • Jesteśmy świadomi tego, kim są nasi klienci; ich lojalność jest źródłem naszej przewagi konkurencyjnej.
 • Głos klienta jest w pełni reprezentowany na wszystkich istotnych spotkaniach.

Podejście właścicielskie

Silna koncentracja na przepływach pieniężnych

 • Mocno koncentrujemy się na gotówce i kosztach; każdą złotówkę traktujemy jak wyciągniętą z własnej kieszeni.
 • Szybko przesuwamy ludzi i kapitał tam, gdzie będą stanowić największą różnicę dla naszego biznesu.

Nastawienie na działanie

 • Nasza organizacja podejmuje kluczowe decyzje, a następnie wdraża je, szybciej niż nasi konkurenci; prędkość działania jest naszą przewagą.
 • Ludzie w naszej organizacji chętnie podejmują osobistą odpowiedzialność i ryzyko.

Awersja do biurokracji

 • Uprościliśmy nasze inicjatywy, by móc skoncentrować się na najważniejszych priorytetach, które zapewniają wartość.
 • Nasze procesy planowania i analizy są najlepsze w naszej branży, pozwalając efektywnie relokować zasoby, by uczynić naszą obsługę klienta jeszcze bardziej konkurencyjną.

Stwierdzenia ogólne

 • Nasze największe bariery wzrostu i przyszłego sukcesu są w większej mierze wewnętrzne niż zewnętrzne; nasz los jest w naszych rękach
 • Za pięć lat naszymi głównymi konkurentami będą inne firmy niż te, które były nimi w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wyniki

Wynikiem końcowym jest suma wszystkich punktów. Na podstawie dotychczas zebranych danych ustaliliśmy cztery przedziały punktowe, które odpowiadają różnym poziomom mentalności założyciela, od silnej (powyżej 75 punktów), poprzez słabnącą (60–75 punktów) i niską (45–60), aż po utraconą (poniżej 45 punktów).

Chociaż suma punktów jest dobrym wskaźnikiem wewnętrznego zdrowia organizacji i jej zdolności do utrzymania zyskownego wzrostu na zewnątrz, to w celu diagnozy zagrożeń konieczna jest bardziej szczegółowa analiza rozkładu odpowiedzi. Wynika to z faktu, że organizacje nie tracą mentalności założyciela jednakowo we wszystkich aspektach, lecz raczej borykają się z dużymi spadkami w którymś z wymiarów.

Podkreślamy ten fakt, gdyż tylko taka dokładna analiza rozkładu odpowiedzi na pytania ankiety pozwoli określić zasadniczą przyczynę problemów (tj. zrozumieć istotę nierozwiązanych kłopotów pracowników obsługi klienta, powody braku opinii zwrotnych od klientów itd.)”

według Mentalność Założyciela Chris Zook, James Allen