Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
model biznesowy

Myślenie przez pryzmat modeli biznesowych cz.2

Dalszy ciąg cz.1

Model biznesowy określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia na życie.
Model biznesowy można pojmować również w kategoriach planu funkcjonowania organizacji.
Architekt przygotowuje plany i rysunki, stanowiące punkt odniesienia w trakcie późniejszej budowy budynku, a przedsiębiorca tworzy model biznesowy, na podstawie którego budowane jest przedsiębiorstwo.

Także menedżer może się pokusić o nakreślenie modelu biznesowego, opisującego, w jaki sposób funkcjonuje jego firma.

Chcąc zacząć definiować stosowany model biznesowy, należy poszukać odpowiedzi na dwa pytania:
1. Kim jest klient?
2. Jakie zadania musimy wykonać, aby spełnić jego oczekiwania?

Klienci i pieniądze stanowią fundament funkcjonowania przedsiębiorstw.
Modele biznesowe nie sprowadzają się jednak wyłącznie do tych dwóch elementów. Znakomitym narzędziem pozwalającym opisywać funkcjonowanie organizacji jest szablon modelu biznesowego, składający się z dziewięciu kluczowych elementów każdego modelu.

Klienci
Oferowana wartość
Kanały
Relacje z klientami
Przychody
Kluczowe zasoby
Kluczowe działania
Kluczowi partnerzy
Koszty

model biznesowy

czytaj cz. 3.

 

według „Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career”