Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem

Trzy filary Strategii Systemowej w firmie

Dobrze przeprowadzona Transformacja cyfrowa wymaga zbudowania STRATEGII SYSTEMOWEJ

System to zestaw rzeczy, działań, koncepcji i informacji, które ze sobą współgrają i tym samym zmieniają inne systemy.

Rodzaje systemów

W każdej firmie są trzy rodzaje systemów: systemy twarde, systemy miękkie i systemy informacyjne.

Systemy twarde to rzeczy nieruchome i martwe – materialne. Twardym systemem są na przykład komputery, oprogramowanie, urządzenie biura, tablice, wszelkie materiały.

Systemy miękkie to rzeczy ruchome i żywe, a także koncepcje. Systemem miękkim są ludzie i wszystko z nimi związane. Na przykład w procesach sprzedaży, marketingu, rozwoju, partnerstwach.

Systemem miękkim jest każda interakcja z każdym, kto wchodzi w kontakt z firmą, nawet jeśli komunikacja jest w formie pisemnej, a nie ustnej. Siła używanych słów jest wielka wtedy, gdy stanowią one jedną konsekwentną całość. Rozumie to bardzo niewielu z nas. Twój scenariusz rekrutacji, nazwa, twój program szkoleniowy, słowa użyte w materiałach kierowanych do klientów i wszystko, co mówisz, musi ze sobą współgrać tak, jak współgrają ze sobą komponenty wizualne składające się na jeden skuteczny przekaz.

Systemy informacyjne to te, które informują nas o interakcjach pomiędzy systemami twardymi i miękkimi. Systemami informacyjnymi są na przy kład: kontrola zapasów, prognozowanie przepływów pieniężnych i raporty podsumowujące działania handlowe.

Na przykład analizy sprzedażowe:

Ile wykonano telefonów? 1.
Z iloma potencjalnymi klientami nawiązano kontakt? 2.
Ile umówiono spotkań? 3.
Ile z umówionych spotkań potwierdzono? 4.
Ile spotkań doszło do skutku? 5.
Ile umówiono spotkań na etapie analizy potrzeb klienta? 6.
Ile z tych spotkań potwierdzono? 7.
Ile analiz potrzeb klienta przeprowadzono? 8.
Ile umówiono spotkań na etapie prezentacji rozwiązania? 9.
Ile z tych spotkań potwierdzono? 10.
Ile rozwiązań zaprezentowano klientom? 11.
Ile rozwiązań sprzedano? 12.
Jaka była średnia wartość transakcji (w zł)? 13.

Systemy informacyjne będą monitorować aktywność  systemu sprzedaży w kolejnych okresach, dla których będziesz wyznaczać wartości bazowe. Odpowiedzą na zaskakująco wiele twoich pytań.

Systemy twarde, miękkie i informacyjne – Rzeczy, działania, koncepcje, informacje. Rzeczy, z których składa się nasze życie i z których składają się nasze firmy.

Trudno jest oddzielić jedno od drugiego. Czy dostrzegasz, jak blisko jedno jest powiązane z drugim?

Jest absolutnie konieczne, abyś myślał o swojej firmie jak o w pełni zintegrowanym systemie.

Czy rozumiesz już, że patrząc na poszczególne części firmy tak, jakby były one oddzielone od pozostałych, błądzisz w ciemnościach, ponieważ każda z tych części wpływa na wszystko inne w twojej firmie?

Czy dostrzegasz, że twój cel podstawowy i strategiczny, twoja strategia organizacyjna, strategia zarządzania, strategia zasobów ludzkich, strategia marketingowa i strategia systemowa są względem siebie współzależne dlatego, że nie tylko jedno zależy od drugiego, ale też dlatego, że drugie zależy od pierwszego?