Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem

Upgrade Premium dla systemu Comarch ERP Optima

Upgrade Premium jest odpowiedzią na coraz większe oczekiwania Klientów na szybkie uzyskanie pomocy telefonicznej ze strony specjalistów Comarch i pozwoli na odbywanie konsultacji telefonicznych tylko Klientom, którzy taką usługę wykupią (wyjątkiem są Klienci Comarch ERP Optima/XT w Chmurze oraz Partnerzy, którzy nadal będą mogli korzystać z Asysty Telefonicznej na obecnie funkcjonujących zasadach).

W ramach Comarch ERP Asysta dostępne będą dwa warianty upgrade:

1. Upgrade Podstawowy, w skład którego będzie wchodzić:

 • prawo do pobierania nowych wersji systemu,
 • prawo do korzystania z konsultacji mailowych ze strony specjalistów Comarch,
 • brak prawa do konsultacji telefonicznych!

2. Upgrade Premium, w skład którego będzie wchodzić:

 • prawo do korzystania z konsultacji telefonicznych ze strony specjalistów Comarch,
 • prawo do korzystania z konsultacji mailowych ze strony specjalistów Comarch,
 • wyższy priorytet na obsługę zapytań,
 • bezpłatny dostęp do 4 wybranych szkoleń elektronicznych.

Uwaga! Aby Klient mógł zakupić  Upgrade Premium, Klient musi posiadać ważny Upgrade Podstawowy!

 

Planowane ceny:

 • Upgrade Podstawowy: ceny pozostają bez zmian, co oznacza, że cena stanowi % wartości instalacji Klienta wg cen obowiązujących na dzień jego wykupu (szczegóły opisane są
  w „Warunkach korzystania i Gwarancji Oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP Optima wersja BR”).
 • Upgrade Premium (nowość): może być zakupiony dla danej firmy, niezależnie od posiadanych modułów, stanowisk czy użytkowników na okres miesiąca (za cenę 175 zł netto) lub roku (za cenę 1750 zł netto). Dla Biur Rachunkowych i Podmiotów Powiązanych ceny te odpowiednio wyniosą: 210 zł na miesiąc lub 2100 zł na rok.

Planowany sposób dystrybucji:

 • Upgrade Premium można zamówić na okres miesiąca lub wielokrotność miesiąca, np. na 4 miesiące (ale nie dłużej niż 12) oraz na okres roku.
 • Po złożeniu zamówienia na Upgrade Premium, będzie on dostępny dla Klienta automatycznie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po zamówieniu przez Partnera.

Dostęp do konsultacji telefonicznych dla obecnych Klientów:

Klienci, którzy wykupili system Comarch ERP Optima lub upgrade na ten system przed 31 stycznia 2019, zachowują możliwość konsultacji telefonicznych do dnia ważności posiadanej gwarancji. Zakup systemu Comarch ERP Optima lub upgrade na ten system od daty 1 luty 2019 skutkuje dostępnością konsultacji telefonicznych tylko do dnia wprowadzenia Upgrade Premium do sprzedaży (wrzesień 2019).

Klienci po tym czasie będą mogli wybrać i zakupić przez Partnera ofertę Upgrade Premium, jeżeli chcą korzystać z konsultacji telefonicznych i lepszej jakości wsparcia.