Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Szeran IT Partner Comarch

Mentalność Założyciela cz.2 – Czym są kryzysy wzrostu w firmie?

Przewidywalne kryzysy wzrostu

Druga część artykułu o Paradoksie wzrostu w firmach

„Poszczególne wskazane przez nas kryzysy występują w różnych fazach cyklu życia firmy.

Pierwszy kryzys – przeciążenie, to wewnętrzna dysfunkcyjność i utrata zewnętrznego impetu, których doświadcza zespół kierowniczy młodych, szybko rosnących firm, gdy próbują szybko przeskalowywać swój biznes.

Drugi – stagnacja, to nagłe spowolnienie spowodowane faktem, że szybki rozwój firmy prowadzi do powstania wielu warstw organizacyjnej złożoności i rozwodnienia misji, która niegdyś dawała jasny cel i energię. To trudny, dezorientujący okres dla firmy: pedał wzrostu nie działa już tak, jak niegdyś, i szybsi, młodsi konkurenci zaczynają zyskiwać teren. Większość firm, które wpadają w stagnację, nigdy już się z niej w pełni nie podnosi.

Trzeci kryzys – swobodny spadek, to najpoważniejsze zagrożenie dla istnienia przedsiębiorstwa. Firma w tej fazie całkowicie przestała się rozwijać i rosnąć na swoim głównym rynku, a jej model biznesowy, który jeszcze do niedawna stanowił o sukcesie, teraz nieoczekiwanie wydaje się niewłaściwy. Dla organizacji przechodzących ten kryzys upływ czasu wydaje się przerażający. Kierownictwo często ma wrażenie utraty kontroli nad firmą. Nie jest w stanie zidentyfikować zasadniczych przyczyn kryzysu i nie wie, co zrobić, by przerwać ten swobodny lot ku ziemi.

Trzy wskazane powyżej kryzysy to jednocześnie najbardziej stresujące i ryzykowne okresy w istnieniu firmy, której udało się przejść przez fazę rozwoju (start-up) i wczesnego wzrostu. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te kryzysy można przewidzieć, a często także ich uniknąć. Co więcej, da się je także wykorzystać jako konstruktywne powody do zmian”

zapraszamy do kolejnej części

Według „Mentalność założyciela” Chris Zook, James Allen