Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Model Biznesowy Ty

Myślenie przez pryzmat modeli biznesowych cz.5 OSOBISTE ZASOBY

Dalszy ciąg części 4 

Biorąc pod uwagę Osobisty Model Biznesowy BMY – Zasoby dotyczą tego, co Ty już masz, 

Kluczowe zasoby (Kim jesteś? Co masz?)

Organizacje mogą gromadzić wartościowe zasoby ludzkie, finansowe, fizyczne i intelektualne, czyli ludzi, pieniądze, urządzenia, nieruchomości i własność intelektualną.
Osoby prywatne są pod tym względem o tyle ograniczone, że muszą polegać na samych sobie.

Do Twoich osobistych kluczowych zasobów zalicza się to, kim jesteś (czyli Twoje zainteresowania, umiejętności i zdolności oraz osobowość), a także to, co masz (czyli wiedza, doświadczenie, kontakty towarzyskie i zawodowe oraz inne zasoby i aktywa materialne i niematerialne).

Zupełnie niewykluczone, że Twoim najcenniejszym zasobem okażą się Twoje zainteresowania, czyli wszystko to, co Cię fascynuje. Ma to związek z faktem, że zainteresowania są źródłem satysfakcji z wykonywanej pracy. W kategorii kluczowych zasobów weź więc pod uwagę swoje najważniejsze
zainteresowania.
Tuż za zainteresowaniami plasują się umiejętności i zdolności. Zdolności to naturalne, wrodzone uzdolnienia, czyli wszystko to, co przychodzi Ci bez wysiłku. Wypisz w szablonie konkretne zdolności, takie jak rozumowanie przestrzenne, moderowanie pracy grupowej, zdolności mechaniczne.
Umiejętności to natomiast zdolności wyuczone, nabyte, czyli wszystko to, w czym dzięki nauce i ćwiczeniom stajesz się coraz lepszy. Tu również powinieneś wskazać konkrety, takie jak kompetencje pielęgniarskie, analiza finansowa, budownictwo czy programowanie.

Ostatnim elementem tego, kim jesteś, jest Twoja osobowość, którą postrzegasz.
Wypisz w szablonie kilka określeń, takich jak rozwinięta inteligencja emocjonalna, przedsiębiorczość, otwartość na innych, spokojne usposobienie, równowaga, przemyślność, energia, zamiłowanie do szczegółów itp.
Oczywiście zainteresowania, umiejętności i zdolności oraz osobowość nie decydują w całości o tym, kim jesteś. Nie można zapomnieć tu o takich elementach jak wyznawane wartości, intelekt, poczucie humoru, wykształcenie, życiowy cel i wiele innych.

Do kategorii co masz zalicza się zarówno aktywa materialne, jak i niematerialne. Jeżeli zbudowałeś
rozległą sieć kontaktów zawodowych, zanotuj w szablonie:
rozległa sieć kontaktów. Możesz wypisać tu również duże doświadczenie w branży, znakomitą reputację w zawodzie, pozycję opiniotwórczą w danej dziedzinie albo publikacje lub inne formy własności intelektualnej.
Na koniec wypisz wszelkie posiadane aktywa materialne, które są Ci niezbędne lub potencjalnie przydatne w pracy, czyli na przykład pojazdy, narzędzia, specjalistyczny strój, pieniądze albo inne aktywa fizyczne, które mógłbyś zainwestować w rozwój swojej kariery zawodowej, czy biznesowej

ciąg dalszy w części 6

według „Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career”