Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem

Mentalność założyciela jako klucz do rozwoju? cz.3

Dziś trzeci artykuł jako kontynuacja  w kategorii Zarządzanie w Firmie, oparty na badaniach Chris Zook, James Allen 

Bez względu na liczne różnice większość firm, którym udaje się osiągnąć trwały wzrost, łączy wspólny zbiór zachowań i nastawień motywacyjnych wywodzących się od odważnego, ambitnego założyciela, który na samym początku dokonał właściwego wyboru.

Przedsiębiorstwa, które zdołały rozwinąć się przy zachowaniu wewnętrznych cech mentalności założyciela, dzięki którym osiągnęły to, co osiąg­nęły, często uważają się za buntowników wypowiadających w imieniu zaniedbywanego klienta wojnę całej branży, w której działają, oraz jej standardom lub, w drugim scenariuszu, tworzą dla siebie nową branżę.

Firmy tego typu mają jasno zdefiniowane misję i cel, zrozumiałe i przemawiające do wszystkich pracowników (w przeciwieństwie do przeciętnego przedsiębiorstwa, w którym jedynie dwóch pracowników na pięciu twierdzi, że ma jakieś pojęcie, o co tak naprawdę chodzi ich pracodawcom)

Firmy działające w ten sposób mają szczególną zdolność do wywoływania w swoich pracownikach poczucia głębokiej osobistej odpowiedzialności (w przeciwieństwie do przeciętnego przedsiębiorstwa, w którym tylko jeden na pięciu pracowników odczuwa emocjonalne zaangażowanie i związek z firmą)

Cechuje je także wstręt do złożoności, biurokracji oraz wszystkiego, co przeszkadza w czystej realizacji przyjętej strategii. Mają obsesję na punkcie szczegółów i wysławiają pracowników obsługi, tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami.

Łącznie wszystkie te nastawienia i zachowania składają się na mentalność, która jest jedną z największych i dotychczas najbardziej niedocenianych tajemnic sukcesu w biznesie.

My nazywamy to mentalnością założyciela.

Mentalność założyciela stanowi kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej młodych firm, które stają w szranki ze starszymi, większymi i wytrawnymi graczami na rynku, określanymi mianem inkumbentów.

Składają się na nią trzy zasadnicze cechy:

  1. buntownicze poczucie misji,
  2. podejście właścicielskie oraz
  3. obsesja na punkcie obsługi klienta.

W najczystszej formie cechy te można znaleźć w firmach prowadzonych przez samych założycieli lub w tych, w których wpływy założycieli wciąż są silne i widoczne w zasadach, normach i wartościach, które determinują codzienne decyzje i zachowania pracowników”

Według „Mentalność Założyciela” Chris Zook, James Allen  Zapraszamydo kolejnej części 

Zapraszamy do kategorii Zarzadzanie w firmie

cdn.