Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wewnętrzne Motywatory

Wewnętrzne Motywatory

Wewnętrzne Motywatory to 16 obszarów, w których zawarta jest cała motywacja człowieka

Motywatory są uniwersalne, każdy je ma, ale dla każdego przybierają inne wartości, które są zależne od genów oraz doświadczeń wyniesionych z życia.

Istnieją miliony możliwych kombinacji różnych wartości przypisanych poszczególnym motywatorom. Każdy z nas ma ich unikalną kombinację •••  o różnym natężeniu

 • WŁADZA – potrzeba przywództwa i wywierania wpływu.
 • NIEZALEŻNOŚĆ – potrzeba autonomii i polegania na sobie
 • CIEKAWOŚĆ – potrzeba zdobywania wiedzy
 • UZNANIE – potrzeba akceptacji
 • PORZĄDEK – potrzeba uporządkowanego otoczenia i jasnych zasad
 • GROMADZENIE – potrzeba zbierania i przechowywania rzeczy
 • HONOR – potrzeba lojalności wobec zasad
 • IDEALIZM – potrzeba angażowania się w sprawy społeczne
 • KONTAKTY SPOŁECZNE – potrzeba spędzania czasu z rówieśnikami
 • RODZINA – potrzeba troski o najbliższych
 • STATUS – potrzeba przynależności do elitarnej grupy
 • REWANŻ – potrzeba konkurowania i współzawodnictwa z innymi ludźmi
 • PIĘKNO – potrzeba przebywania w pięknym otoczeniu
 • JEDZENIE – potrzeba delektowania się posiłkami
 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – potrzeba wysiłku fizycznego
 • SPOKÓJ – potrzeba stabilizacji emocjonalnej i bezpieczeństwa