Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Mit przedsiębiorczości

Mit przedsiębiorczości cz.11 Program rozwoju biznesu

Twój program rozwoju biznesu to proces, w którym krok po kroku zmienisz swoją obecną firmę – lub tą, którą chcesz założyć – w perfekcyjnie zorganizowany model dla tysięcy takich jak ona.

Twój program rozwoju biznesu to mechanizm, który pozwoli ci stworzyć własny „prototyp franczyzy” czyli unikalny biznes..

Program składa się z siedmiu kroków:

 1. Wyznacz cel podstawowy.
 2. Wyznacz cel strategiczny.
 3. Zbuduj strategię organizacyjną.
 4. Zbuduj strategię zarządzania.
 5. Zbuduj strategię zasobów ludzkich.
 6. Zbuduj strategię marketingową.
 7. Zbuduj strategię systemową.

1.WYZNACZ CEL PODSTAWOWY

Sądzę, że nie będziesz zaskoczony, jeśli powiem, że twoja firma nie jest w tym wszystkim najważniejsza.

To ty jesteś tu najważniejszy.

Nie będziesz też zaskoczony, jeśli powiem, że wierzę, że twoja firma nie jest twoim życiem, jakkolwiek odgrywa w nim ważną rolę.

Lecz zanim określisz, jaką rolę firma powinna odgrywać w twoim życiu, zadaj sobie następujące pytania:

 • Co najbardziej cenisz?
 • Jakie życie chcesz prowadzić?
 • Jak według ciebie powinno wyglądać twoje życie?
 • Kim chcesz być?

Twoim celem podstawowym jest udzielenie odpowiedzi na te wszystkie pytania

2. WYZNACZ CEL STRATEGICZNY

Masz już obraz tego, czym powinno być twoje życie. Doszedłeś do wniosku, że jest w nim coś więcej, niż tylko to, co masz do zrobienia. Wiesz już, że ty i ja chcemy przestrzeni, otwartości, wzrostu i rozwoju. Chcemy być bardziej sobą, cokolwiek to znaczy; najważniejsze to odkryć, co to znaczy. Jeśli już to wszystko wiesz, możesz zacząć budować firmę, która pomoże ci osiągnąć cel. Możesz wyznaczyć cel strategiczny.

Twój cel strategiczny jest jasnym określeniem tego, co twoja firma musi zrobić, abyś mógł osiągnąć cel podstawowy.

To wizja gotowego produktu, którym będzie twoja firma.

W tym kontekście twoja firma jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie; narzędziem, które wzbogaci, a nie zuboży twoje życie.

Cel strategiczny to nie biznes plan. To produkt twojego planu życiowego, jak również strategii i planu twojej firmy. Twój plan życiowy kształtuje twoje życie, a biznes plan ma w tym pomóc. Strategia firmy i twój plan życiowy wyznaczają ramy, w których przedsiębiorstwo powinno działać, by wykonać twój plan życiowy.

3. ZBUDUJ STRATEGIĘ ORGANIZACYJNĄ

Każdy chce „być zorganizowany”. Lecz jeśli doradzisz mu, żeby zaczął od naszkicowania schematu organizacyjnego, dostajesz w zamian tylko pełne wątpliwości, a czasem i wrogości, spojrzenie.

Oto jak kiedyś jeden z moich klientów odniósł się do tej rady: „To śmieszne. Jesteśmy tylko małą firmą. Nie potrzebujemy schematu organizacyjnego. Potrzebujemy lepszych ludzi!”.

Jednak, rozwój organizacyjny odzwierciedlony w schemacie organizacyjnym może mieć na małą firmę wpływ bardziej przemożny niż którykolwiek z innych elementów procesu rozwoju biznesu.

4. ZBUDUJ STRATEGIĘ ZARZĄDZANIA

„Rozwiązaniem jest system”.

(AT&T)

Czym jest system zarządzania?

Jest to system, zaprojektowany w ramach prototypu franczyzy, do osiągania rezultatów marketingowych.

Im bardziej system jest automatyczny, tym skuteczniejszy będzie twój prototyp franczyzy.

Rozwijanie systemu zarządzania – proces, w którym tworzysz swój system zarządzania i uczysz menedżerów, jak go stosować – nie jest, wbrew powszechnemu przekonaniu, narzędziem zarządzania. Jest narzędziem marketingu.

5. ZBUDUJ STRATEGIĘ ZASOBÓW LUDZKICH

„Gry naszego życia są odbiciem życiowych celów”.

Robert S. DeRopp, The Master Game

– Jak mam zmusić ludzi, żeby robili to, czego chcę?

To pytanie właściciele małych firm zadają mi najczęściej.

A ja zawsze odpowiadam:

– Nie możesz! Nie możesz zmusić swoich ludzi do robienia czegokolwiek.

I wyjaśniam:

– Jeśli chcesz, żeby coś robili, stwórz środowisko, w którym sami wolą to zrobić, niż tego nie zrobić. Środowisko, w którym dobre wykonywanie obowiązków stanie się dla nich sposobem na życie.

6. STRATEGIA MARKETINGOWA

„To, z czym mamy tu do czynienia, to brak komunikacji”.

(Autor nieznany)

Strategia marketingowa zaczyna się i kończy, żyje i umiera wraz z twoim klientem.

Tworząc strategię marketingową, zapomnij o swoich marzeniach, wizjach, zainteresowaniach, dążeniach i zachciankach. Zapomnij o wszystkim, z wyjątkiem swojego klienta!

W marketingu to, czego ty chcesz, jest nieistotne.

Liczy się to, czego chce twój klient.

A to, czego naprawdę chce klient, najprawdopodobniej dalece odbiega od tego, czego klient chce w twoim mniemaniu.

7. ZBUDUJ STRATEGIĘ SYSTEMOWĄ

W twojej firmie są trzy rodzaje systemów: systemy twarde, systemy miękkie i systemy informacyjne.

Systemy twarde to rzeczy nieruchome i martwe. Twardym systemem jest mój komputer. Twardym systemem są też kolory w sekretariacie mojego biura.

Systemy miękkie to rzeczy ruchome i żywe, a także koncepcje. Systemem miękkim jesteś ty sam. Jest nim też tekst Hamleta.

Systemy informacyjne to te, które informują nas o interakcjach pomiędzy systemami twardymi i miękkimi. Systemami informacyjnymi są na przy kład: kontrola zapasów, prognozowanie przepływów pieniężnych i raporty podsumowujące działania handlowe.

Sednem twojego programu rozwoju biznesu jest wprowadzanie innowacji, kwantyfikowanie, koordynowanie i integrowanie tych trzech rodzajów systemów w twojej firmie.