Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Model Biznesowy Ty

Myślenie przez pryzmat modeli biznesowych cz.6 KLUCZOWE DZIAŁANIA

Kluczowe działania (Co robisz?)
Twoje kluczowe działania wynikają z tego, jakimi kluczowymi zasobami dysponujesz. Możemy zatem powiedzieć, że to, co robisz, w naturalny sposób wynika z tego, „kim jesteś”.
Zastanów się nad najważniejszymi zadaniami, które regularnie wykonujesz w zakresie swojej pracy. Pamiętaj, że kluczowe działania to praca fizyczna bądź umysłowa, którą wykonujesz na rzecz klientów.
Nie opisują one zdecydowanie ważniejszej wartości, którą kreujesz, podejmując te działania.
Wypisanie konkretnych wykonywanych zadań to kolejny prosty krok na drodze do nakreślenia Twojego osobistego szablonu modelu biznesowego.
Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany do analizy bardziej istotnego elementu  fundamentalnego, a mianowicie wartości.
Wypisz te zadania.

Na Twoją pracę mogą się składać tylko dwa lub trzy kluczowe działania, lecz może być ich również ponad dziesięć.  Wypisz w szablonie tylko te, które są naprawdę ważne — te, które odróżniają Twoje zajęcie od innych”

ciąg dalszy w części 7 

według „Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career”