Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Model Biznesowy Ty

Myślenie przez pryzmat modeli biznesowych cz.13 KOSZTY

Koszty (Co dajesz?)
Koszty obejmują wszystko to, co oddajesz w swojej pracy:
czas, energię i pieniądze.
Wymień tu wszystkie koszty,
• opłaty za szkolenia lub opłaty z tytułu subskrypcji,
• dojazdy do pracy, podróże służbowe, spotkania towarzyskie,
• pojazdy, narzędzia, specjalistyczny strój,
• internet, telefon, transport, media lub inne wydatki
ponoszone przez Ciebie w związku z pracą w domu lub u klienta.

Do kategorii kosztów zalicza się również stres albo niezadowolenie
płynące z kluczowych działań lub ze współpracy z kluczowymi partnerami. To tak zwane „miękkie” koszty.

według „Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career”