Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Model Biznesowy Ty

Myślenie przez pryzmat modeli biznesowych cz.7 KLIENCI

Klienci (Komu pomagasz?)

„Klienci to osoby, które płacą za otrzymywane korzyści (albo które otrzymują te korzyści bezpłatnie i są subsydiowane przez innych płacących klientów).
Zakładając, że jesteś osobą prywatną, do grupy Twoich klientów należy zaliczyć członków organizacji, którzy liczą na Twoją pomoc w związku z wykonywaniem swoich zadań (jeżeli jesteś samozatrudniony,

Twoją organizacją jest Twoje otoczenie zawodowe).
Pamiętaj, że kategoria ta obejmuje Twojego szefa, przełożonego oraz wszystkich innych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za Twoje wynagrodzenie. To oni zatwierdzają wypłaty otrzymane przez Ciebie z organizacji, stanowią więc jedną z grup Twoich klientów.

Jeżeli masz zatem jakiegoś szefa lub bezpośredniego przełożonego, wpisz jego imię w polu poświęconym klientom.
Komu jeszcze podlegasz? Wpisz w polu poświęconym klientom imiona lub stanowiska tych osób.
Teraz zastanów się przez chwilę nad tym, jakie role sam pełnisz w pracy.

  • Czy służysz innym członkom organizacji?
  • Czy przekazujesz efekty swojej pracy kolegom?
  • Kto korzysta z efektów Twojej pracy?
  • Kto jest od nich uzależniony?

Być może osoby te nie płacą Ci bezpośrednio, jednak ogólna ocena Twoich działań (a więc również powód, dla którego otrzymujesz kolejne wypłaty) zależy właśnie od tego, na ile skutecznie pomagasz konkretnym współpracownikom.
Załóżmy, że pracujesz w zespole zajmującym się wsparciem technologicznym lub wsparciem IT. Z pewnością doskonale wiesz, co to znaczy praca dla klienta wewnętrznego.

Czy przychodzą Ci na myśl inni członkowie organizacji lub zespoły, które zaliczyłbyś do grona swoich klientów?
Może tu chodzić o jakiegoś lidera ważnego projektu albo o członków Twojego zespołu. Jeżeli wpadłeś na jakieś imię, wpisz je w tym polu. Zastanów się teraz nad innymi podmiotami, które współpracują z Twoją organizacją.

Pomyśl o klientach lub firmach, które kupują produkty lub usługi oferowane przez Twoją firmę. Czy masz z nimi bezpośredni kontakt? Być może powinieneś zaliczyć ich do grona swoich klientów, nawet jeżeli bezpośrednio z nimi nie współpracujesz.

Czy masz kontakt z innymi kluczowymi partnerami Twojej organizacji? Być może im również należy się miejsce na Twojej liście klientów.

Na koniec pomyśl o społeczności, której służysz poprzez swoją pracę. Może tu chodzić o najbliższą okolicę, całe miasto albo grupy ludzi powiązanych wspólnymi interesami handlowymi, zawodowymi lub społecznymi.”

Czytaj dalej 

według „Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career”