Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Model Biznesowy Ty

Myślenie przez pryzmat modeli biznesowych cz.4 MODEL OSOBISTY

Kolejna cześć, po części 3

Pierwszym modelem „biznesowym” jest Osobisty Model Biznesowy (Business Model You -BMY) właściciela firmy. Często niedoceniany, lecz od niego zawsze warto zacząć.

Szablon modelu biznesowego pozwala dokładnie tak samo opisać zarówno osobiste
modele, jak i modele organizacji.

Są dwie istotne różnice między tymi modelami biznesowymi:

  • W osobistym modelu biznesowym kluczowym zasobem jesteś Ty: Twoje zainteresowania,
    umiejętności i zdolności, osobowość oraz aktywa będące Twoją własnością
    i pozostające pod Twoją kontrolą.

W organizacjach do kluczowych zasobów
zalicza się zwykle większe grupy ludzi.

  • Osobisty model biznesowy uwzględnia niewymierne, „miękkie” koszty (np. stres)
    oraz „miękkie” korzyści (np. satysfakcję).

W modelu biznesowym organizacji uwzględnia
się zwykle tylko te koszty i korzyści, które można przeliczyć na pieniądze.

Podczas kreślenia schematu osobistego modelu biznesowego przydadzą Ci się
następujące alternatywne elementy według schematu:

Opisy w kolejnym odcinku 5 

Schemat BMY

według „Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career”